TEKS1M adalah sebuah perkhidmatan baru yang bertujuan untuk menaik taraf sistem teksi sedia ada di Malaysia ke tahap yang lebih baik yang seiring dengan perkhidmatan terbaik di peringkat dunia. Ia bertujuan menetapkan garis panduan baru untuk standard kenderaan, kualiti pemandu dan prinsip pengendalian. 

Teksi di bawah program ini mempunyai keadaan kenderaan, kualiti pemandu dan perkhidmatan operasi yang lebih baik. 

Untuk menggunakan servis TEKS1M, ikuti link ini.

Share in: