Program 1AZAM

Program 1Azam diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar menjana peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka.

Terdapat 4 jenis program di bawah 1Azam iaitu Azam Kerja, Azam Niaga, Azam Khidmat dan Azam Tani. Setiap projek mempunyai fokus berbeza bergantung kepada keperluan peserta bagi membantu mereka keluar dari paras kemiskinan. 

Klik link ini untuk maklumat seterusnya.

Video Infografik

Video Testimonial