eKasih adalah sistem pangkalan data keluarga miskin nasional yang telah memenangi Anugerah Perkhidmatan Awam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sistem ini digunakan oleh agensi-agensi terlibat bagi memastikan agihan bantuan yang adil untuk setiap penerima dana; dan tiada pertindihan dalam pengagihan bantuan dengan program kemiskinan lain.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai eKasih, layari sini.

Share in: