Produk 1Malaysia

PR1MA, Mohd Hanafi & Keluarga

PR1MA, Mohd Hanafi & Keluarga

Bertahun lamanya, Encik Hanafi dan isterinya, Puan Norakamawaty menyewa di Kulim, Kedah bersama empat orang anak mereka. Kedudukan sekolah yang jauh menyebabkan mereka terpaksa menghantar sendiri tiga anak yang bersekolah dalam perjalanan ke tempat kerja.