Hari Malaysia
Join the 1Malaysia mailing list!
  • youtube.png

05 Sep 2014

Photo Contest

Your best photos for the 1Malaysia photo contest have been short-listed! Register now and select the best photos you think are worthy of winning this 1Malaysia Photo Contest.

20 Oct 2014

Memupuk Semangat Perpaduan Di Sekolah

Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian di sesebuah negara. Negara yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Negara...